Dnia 12 października 2023 r., w Gąbinie odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wręczył zgromadzonym przedstawicielom gmin promesy na realizację inwestycji w ramach VIII edycji Programu Polski Ład. Gmina Mała Wieś otrzymała promesę o wartości 4.365.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi”. Związek Gmin Regionu Płockiego, do którego należy Gmina Mała Wieś, otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00 zł na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin” oraz „ Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”.