W imieniu Wójta Gminy Mała Wieś oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi serdecznie zapraszamy 10 listopada br. do Gminne Centrum Kultury MultiOsada na Koncert Pieśni Patriotycznej. Zespół wokalno-aktorski „Sonanto” już po raz drugi pragnie rozpalić w Nas patriotycznego ducha podczas wyjątkowego widowiska muzycznego żołnierskich pieśni, które nieodłącznie towarzyszyły żołnierzom. Żołnierze układali ich słowa spontanicznie do usłyszanych ludowych melodii, w marszu, na kwaterach, czy nawet na froncie, przesiadując całymi dniami w okopach. W repertuarze zabrzmią pieśni powstańcze i legionowe, jak również utwory z okresu II Rzeczypospolitej, piosenki wojenne, aż po okres powojenny i polską walkę o wolność w czasach „Solidarności”. W tej części pojawią się utwory takich autorów jak Jacek Kaczmarski, Andrzej Czekalski, Jan Pietrzak, czy Ernest Bryll.

Zapraszamy na wokalno-aktorską opowieść o polskiej walce o wolność na przestrzeni końca XIX i XX wieku. Wspólnie uczcijmy 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.