We wtorek, 31.10.2023 r., odbył się końcowy odbiór prac budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w m. Mała Wieś.  Do użytku oddano 1448 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę DROG-BET Marcin Głuchowski.

Całkowity koszt zadania to 854.797,36 zł.

Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z kruszyw łamanych oraz niezbędnego oznakowania.

Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł.