W sobotę 16 grudnia 2023 r. w Brodach Dużych odbyła się uroczystość przekazania jednostce OSP Brody Duże nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master. Samochód został zabudowany przez firmę DRAGON S.C., S. Kucharz, B. Dudek z Dąbrowy Górniczej.

Na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Brody Duże” o wartości 329.271,00 zł, Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł. W zakupie samochodu partycypowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych w kwocie 55.000,00 zł,  174.271,00 zł pochodziło z Budżetu Gminy Mała Wieś.