Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +”  w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +”  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)