Zakończono prace budowlane związane z remontem drogi gminnej 290819W w m. Brody Duże.  Do użytku oddano 1186 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej.
Inwestycja została zrealizowana przez firmę DROG-BET Marcin Głuchowski.
Całkowity koszt zadania – 681.978,32 zł.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.
Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z kruszyw łamanych oraz niezbędnego oznakowania.