STOP SMOG!

gru 7, 2023

W związku z nałożeniem na gminę, przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, obowiązku kontrolowania palenisk domowych (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie Programu Ochrony Powietrza) oraz uchwały antysmogowej, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś będą, przeprowadzali planowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych.
Sprawdzane będą:

  • Rodzaj, klasa i ilość zainstalowanych źródeł ciepła,
  • Rodzaj spalanego paliwa wraz ze sprawdzeniem posiadania świadectwa jakości zakupionego opału,
  • Pomieszczenie kotłowni pod kątem możliwości spalania odpadów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń mogą zostać pobrane próbki popiołu do badań laboratoryjnych,
  • Wilgotność drewna służącego jako opał.

Kontrole mają na celu też edukowanie z zapisów uchwały antysmogowej oraz o możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła oraz termomodernizację
budynku z programu „Czyste Powietrze”. Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia kontroli oraz przestrzegamy przed osobami mogącymi podszywać się pod pracowników Urzędu
Gminy.