Referendum 2021

sty 31, 2024

Szanowni Mieszkańcy,

Wobec niewykonania  zobowiązań przez inicjatorów referendum wynikających z pkt 3 i 4 orzeczenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 5 lipca 2021 r. (sygn. akt I Ns 252/21), Sąd Rejonowy w Płocku  dnia 10 stycznia 2024 roku  ( sygn. akt I Co 3736/22 ), postanowił o zastępczym wykonaniu  w/w czynności:

 

W związku z powyższym zamieszcza się przedmiotowy fragment treści tytułu wykonawczego – Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie I Ns 252/21: