W siedmiu położonych nad rzeką Wisła gminach powiatu płockiego obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. W poniedziałek 12 lutego 2024 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Komendantem Gminnym Związku OSP RP Michałem Stefaniakiem oraz Strażakami z OSP w Podgórzu i OSP w Zakrzewie Kościelnym kontrolował stan wałów przeciwpowodziowych. Na chwilę obecną sytuacja jest stabilna, a praca strażaków ogranicza się do monitorowania stanu wałów i poziomu wody.