We wtorek, 05.03.2024 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 491/477/24 przyznał Gminie Mała Wieś dofinansowanie na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 170.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach”.
Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem poprawi dostępność transportową oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku 980 metrów. Realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na jakość połączeń drogowych w gminie.