20 marca 2024 roku została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi” między Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Zygmunta Wojnarowskiego a Wykonawcą Wojciechem Szwechem właścicielem firmy P.H.U. Tymbud. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma EKO-DOM reprezentowana przez Janusza Doiczmana. W wydarzeniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Kalina Cybulska-Filińska oraz reprezentant firmy P.H.U. Tymbud Marcin Szwech.

Zawarta umowa jest efektem długofalowego działania mającego na celu modernizację infrastruktury oświatowej. Przebudowa hali sportowej zakłada m.in.: wymianę pokrycia dachu oraz jego docieplenie, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wentylacji grawitacyjnej, remont i modernizację pomieszczeń sanitarnych, wymianę posadzek, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymianę instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i odgromowej oraz wymianę opraw oświetlenia.

Wartość zawartej umowy: 4.644.480,00 zł.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –  Edycja 8.: 4.365.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.