4 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa na „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznegomiędzy Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Zygmunta Wojnarowskiego a Wykonawcą Grzegorzem Kostrzewskim właścicielem firmy P.P.H.U Kost- Bet. W sołectwach: Chylin, Kiełtyki, Liwin, Nakwasin, Nowe Gałki oraz Węgrzynowo zostanie  zamontowanych łącznie 18 solarnych lamp ulicznych. Inwestycja w odnawialne źródła energii przyczyni się do zbudowania pozytywnego wizerunku gminy oraz zwiększy świadomość ekologiczną wśród lokalnego społeczeństwa. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Wartość zawartej umowy: 122.400,00 zł

Termin realizacji zadania: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.