Obwieszczenie Starosty Płockiego o ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu płockiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie płockim.