W czwartek Wójt Gminy Mała Wieś Albin Dynarek wraz z pozostałymi przedstawicielami Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego uczestniczył w prezentacji ciągnika TAFE 6028. Spotkanie, które odbyło się na terenie Gminy Stara Biała, miało na celu zaprezentowanie maszyny zaoferowanej przez firmę HYDRO-MASZ w ramach postępowania przetargowego pn. Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.