Wójt Gminy Mała Wieś na podstawie Postanowienia Nr 549/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 22 kwietnia 2024 r., zaprasza na I sesję nowo wybranej Rady Gminy Mała Wieś, która odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie Radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Ślubowanie nowo wybranego Wójta.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Mała Wieś

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).