Wójt Gminy Mała Wieś informuję, że w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., uruchomiony zostanie na terenie Gminy Mała Wieś bezpłatny transport dla mieszkańców do poszczególnych lokali wyborczych.

Obwód nr 1 (Szkoła Podstawowa w Podgórzu)

Brody Duże, Chylin, Kupise, Podgórze, Podgórze-Parcele, Przykory, Stare Gałki, Zakrzewo-Kościelne

TRASA 1

(kurs 1 godz. 10:00, kurs 2 godz. 15:00)

 1. Szkoła Podstawowa w Podgórzu
 2. Podgórze Parcele (przystanek autobusowy przy figurce)
 3. Przykory (przystanek autobusowy przy stacji SUW w Węgrzynowie)
 4. Brody Duże (obok domu nr 14 i 44)
 5. Szkoła Podstawowa w Podgórzu

TRASA 2

(kurs 1 godz. 10:45, kurs 2 godz. 15:45)

 1. Szkoła Podstawowa w Podgórzu
 2. Zakrzewo-Kościelne (przystanek autobusowy przy kościele)
 3. Chylin (przystanek autobusowy przy byłej szkole i skrzyżowanie przy figurce)
 4. Stare Gałki (przy OSP)
 5. Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Obwód nr 2 (Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi)

Brody Małe, Kiełtyki, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Perki, Stare Arciszewo, Węgrzynowo

TRASA 1

(kurs 1 godz. 10:00, kurs 2 godz. 15:00)

 1. Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi
 2. Kiełtyki (przystanek autobusowy obok Sołtysa)
 3. Perki (obok domu nr 39)
 4. Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

TRASA 2

(kurs 1 godz. 10:45, kurs 2 godz. 15:45)

 1. Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi
 2. Nowe Gałki (skrzyżowanie drogi powiatowej i gminnej)
 3. Brody Małe (przystanek autobusowy)
 4. Niździn (przystanek autobusowy na przeciwko stacji SUR)
 5. Węgrzynowo (przy sklepie spożywczym)
 6. Stare Arciszewo (skrzyżowanie dróg Stare Arciszewo – Borzeń)
 7. Nowe Arciszewo (skrzyżowanie dróg Nowe Arciszewo – Orszymowo)
 8. Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Obwód nr 4 (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie)

Borzeń, Lasocin, Nowe Święcice, Orszymowo, Stare Święcice, Ściborowo, Wilkanowo

TRASA 1

(kurs 1 godz. 12:00, kurs 2 godz. 17:00)

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
 2. Orszymowo (obok domu nr 1)
 3. Lasocin (przystanek autobusowy)
 4. Wilkanowo (przystanek autobusowy)
 5. Nowe Święcice (przystanek autobusowy)
 6. Stare Święcice (przy ŚDŚ)
 7. Ściborowo (obok domu nr 4)
 8. Borzeń (przystanek autobusowy)
 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie

Obwód nr 5 (Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie)

Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Główczyn, Liwin, Murkowo, Nakwasin, Rąkcice

TRASA 1

(kurs 1 godz. 10:00, kurs 2 godz. 15:00)

 1. Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
 2. Dzierżanowo-Osada (obok domu nr 16)
 3. Rąkcice (obok domu nr 5)
 4. Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

TRASA 2

(kurs 1 godz. 10:30, kurs 2 godz. 15:30)

 1. Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
 2. Liwin (przystanek autobusowy)
 3. Nakwasin (przystanek autobusowy)
 4. Murkowo (figurka przy drodze powiatowej)
 5. Główczyn (przystanek autobusowy)
 6. Nakwasin (koło Sołtysa)
 7. Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie