Odbiór folii rolniczej

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że Gmina Mała Wieś zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. (więcej…)

Kreatywny uczeń używa TIK – zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego zapraszają dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję „Kreatywny uczeń używa TIK”, która odbędzie się 25 września 2019 roku w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku mieszczącym się przy ul. Gałczyńskiego 26. (więcej…)

Komunikat dla rolników – zanieczyszczenie Wisły

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Wisły, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje o obowiązku pojenia zwierząt wodą spełniającą wymagania dla pojenia zwierząt oraz karmienia zwierząt karmą, która nie jest zanieczyszczona ściekami – w szczególności w przypadku wypasu zwierząt wzdłuż koryta Wisły oraz stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich zielonek, siana i sianokiszonek zebranych w okresie zagrożenia ściekami, które mogły zostać skażone.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje ponadto, że w przypadku pojawienia się upadków dzikiego ptactwa lub śnięcia ryb jest gotowy do pobrania próbek do badań na koszt Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku badań toksykologicznych i bakteriologicznych. Powyższe badania będą wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Informacja w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Informujemy, że w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, do rzeki Wisły zostały zrzucone nieczystości, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Prosimy mieszkańców Gminy Mała Wieś o niekorzystanie z kąpielisk, połowu ryb czy pobierania wody do celów gospodarczych.
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy Gminy Mała Wieś zaopatrywani są w wodę ze studni głębinowych, nie z rzeki Wisły.

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP w całej Polsce do 3 września

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP obowiązuje na terenie całego kraju.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni. (więcej…)

Zapraszamy na spływ kajakowy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie zaprasza na spływ kajakowy. Miejsce zbiórki – Przystań Januszew. Nadchodzący cykl warsztatów to kolejna część realizacji zadania publicznego pod nazwą „Telewizję porzucamy do Orszymowa zapraszamy – aktywne lato”.

 

Spotkanie z ministrem zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim

W dniu 8 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz radnego sejmiku województwa mazowieckiego Artura Tomasza Czaplińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś Andrzeja Pielata i Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski oraz radni, sołtysi i mieszkańcy  Gminy Mała Wieś.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel