Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Brody Duże, Podgórze Parcele, Podgórze, Przykory, Mała Wieś bloki przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.