Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcice, Nowe Święcice, Nakwasin przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.