Wszystkim mieszkańcom miejscowości Mała Wieś przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.