Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.
Proponowany porządek obrad:
1. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli o przygotowaniu placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19,
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.