Firma Vision Consulting i firma Business City zapraszają niepracujących mieszkańców gminy Mała Wieś  do udziału w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” nr RPMA.09.01.00-14-7939/17.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się o godz. 8.15  w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś dnia 01.03.2018roku- sala konferencyjna.

Oferujemy bezpłatne:

doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe
– szkolenia zawodowe wraz z międzynarodową certyfikacją
– staże zawodowe na terenie gminy lub poza

Podczas szkoleń otrzymają Państwo wynagrodzenie za udział (stypendium szkoleniowe), zwrot kosztów dojazdu, obiad oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie trwa od 2 do 3 tygodni a wynagrodzenie wynosi od 520 zł na rękę do 770 zł na rękę w zależności od liczby zrealizowanych godzin.
Wynagrodzenie za staże wynosi 997 zł na rękę/ miesięcznie. Dodatkowo wypłacane są zwroty kosztów dojazdu oraz inne świadczenia.

Uwaga!
Biorąc udział w projekcie zachowują Państwo dotychczasowe świadczenia z ZUS, PUP, GOPS.

Są Państwo objęci ubezpieczeniem (można też dopisać dzieci) oraz mają Państwo odprowadzane składki emerytalne i zdrowotne.

Udzielamy pomocy w znalezieniu stażu.

Planowany termin rozpoczęcia projektu to połowa marca. Staże możliwe od kwietnia.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY NIEPRACUJĄCE (SZCZEGÓLNIE Z III PROFILEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE). LICZBA MIEJSC 60.

Więcej informacji uzyskają Państwo w GOPS oraz u Organizatora pod numerem telefonu 783 558 668.

Małgorzata Majewska Firma Vision Consulting