Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na spotkanie, którego tematem będą kierunki rozwoju Gminy Mała Wieś. W spotkaniu wezmą udział: minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister Maciej Wąsik sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator RP Marek Martynowski oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Artur Tomasz Czapliński. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 w sali konferencyjnej.