Zapraszamy Rolników tutejszej gminy do wzięcia udziału w Centralnych Targach Rolniczych 2017 w Nadarzynie, które organizowane są w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62. Wyjazd organizowany jest przy współudziale Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Wyjazd na targi odbędzie się 1 grudnia 2017r. ( piątek ). Organizatorzy zapewniają bezpłatny dojazd dla Rolników z terenu gminy.

Zapisy z podaniem imienia i nazwiska , adresu, nr telefonu należy dokonywać u sołtysa wsi, w urzędzie gminy ( pokój nr 6), pod nr tel. 24/269 79 79 do dnia 16.11.2017 r. do godz 12- stej. Prezentowana na targach wystawa rolnicza obejmować będzie zarówno technikę rolniczą ( sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, żywność, a także innowacyjne usługi dla rolnictwa czy doradztwo rolnicze. Targom towarzyszyć będą szkolenia, spotkania i konferencje branżowe, w tym Forum Młodych Rolników.