Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2021 Nr 156//XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.;
2) zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034.
4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).