Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

PODPROGRAM 2019 – efekty

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Płocku realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany
    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

(więcej…)

Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

We wrześniu 2020 roku zakończyła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019. Podprogram 2019 realizowany był od stycznia 2020 roku do września 2020 roku.

Podczas trwania Podprogramu 2019 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś wydali 33,824 tony żywności dla 534 najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy Mała Wieś. (więcej…)

Informacje o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. (więcej…)

Content | Menu | Access panel