Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Płocku realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

(więcej…)

Nowy próg dochodowy w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone zmiany. Kwota 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 złotych.  Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 października 2020 roku.

Elektroniczne składanie wniosków 300+, ŚR, FA od 1 lipca 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że od 1 lipca 2020 roku można elektronicznie składać wnioski na: 300+ (dobry start), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. Wnioski online będzie można składać przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski tradycyjnie (wnioski papierowe).

UWAGA ! W tym roku nie musimy składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci. Wynika to z tego, że świadczenie pieniężne przyznane zostało do maja 2021 roku.

Wzory wniosków:

Wniosek dobry start (300+):

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Lista banków uczestniczących w programie (dotyczy programu dobry start 300+):

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Wypłaty świadczeń – terminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o terminach wypłaty świadczeń:

 1. Świadczenia rodzinne – 18 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
 2. Świadczenia wychowawcze (500+) – 19 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
 3. Fundusz alimentacyjny – 25 maja 2020 r. (przelewy bankowe oraz gotówka w BS)

UWAGA! Zmiany w dochodzie utraconym z powodu COVID-19 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19. (więcej…)

Zmiany w organizacji pracy GOPS w Małej Wsi

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania do budynku GOPS przy ul. Płońskiej 4 interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Obsługa interesantów prowadzona będzie również telefonicznie (pracownicy socjalni 24/269-79-78, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny 24/269-79-77, kierownik GOPS 24/269-79-62) i mailowo (gops@malawies.pl) oraz poprzez ePUAP.

Informacje o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. (więcej…)

Content | Menu | Access panel