Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

W celu kontynuowania pobierania świadczenia wychowawczego („500 plus”) na okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi, jako jednostki realizującej w Gminie Mała Wieś świadczenia wychowawcze.

Wnioski będą przyjmowane:

 • w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Świadczenia wychowawcze „500 plus” są obecnie przyznane do 31.05.2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Termin złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego
Do 30 kwietnia 2021 r. Do 30 czerwca 2021 r.
Od 1 maja do 31 maja 2021 r. Do 31 lipca 2021 r.
Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. Do 31 sierpnia 2021 r.
Od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. Do 30 września 2021 r.
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. Do 31 października 2021 r.

Oczywiście cały czas przyjmowane są wnioski na dzieci nowonarodzone lub na dzieci, na które aktualnie nie przyznano świadczeń.

Informator Rodzina 500+ 2021

krótki Informator 500+ 2021

plakat 500+ 2021

ulotka 500+ 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o zasadach przyznawania i organizacji Pomocy Żywnościowej. Szczegóły w załącznikach.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Płocku realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

(więcej…)

Nowy próg dochodowy w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone zmiany. Kwota 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 złotych.  Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 października 2020 roku.

Elektroniczne składanie wniosków 300+, ŚR, FA od 1 lipca 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że od 1 lipca 2020 roku można elektronicznie składać wnioski na: 300+ (dobry start), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. Wnioski online będzie można składać przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski tradycyjnie (wnioski papierowe).

UWAGA ! W tym roku nie musimy składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci. Wynika to z tego, że świadczenie pieniężne przyznane zostało do maja 2021 roku.

Wzory wniosków:

Wniosek dobry start (300+):

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Wniosek o zasiłek rodzinny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Lista banków uczestniczących w programie (dotyczy programu dobry start 300+):

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Wypłaty świadczeń – terminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o terminach wypłaty świadczeń:

 1. Świadczenia rodzinne – 18 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
 2. Świadczenia wychowawcze (500+) – 19 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
 3. Fundusz alimentacyjny – 25 maja 2020 r. (przelewy bankowe oraz gotówka w BS)

UWAGA! Zmiany w dochodzie utraconym z powodu COVID-19 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19. (więcej…)

Zmiany w organizacji pracy GOPS w Małej Wsi

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania do budynku GOPS przy ul. Płońskiej 4 interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Obsługa interesantów prowadzona będzie również telefonicznie (pracownicy socjalni 24/269-79-78, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny 24/269-79-77, kierownik GOPS 24/269-79-62) i mailowo (gops@malawies.pl) oraz poprzez ePUAP.

Content | Menu | Access panel