Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty na w/w zadanie można składać do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 9:00. Miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu (pokój nr 9).

Więcej informacji w linku.

Podsumowanie 29 Finału WOŚP w Małej Wsi

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. Już pomalutku opadają emocje z nim związane i jedno możemy stwierdzić dziś na pewno, że to był wyjątkowy i najtrudniejszy Finał WOŚP jaki przyszło nam w ostatnich latach organizować. Obowiązujące restrykcje nie pozwalały na wiele. Osób zaangażowanych było tez mniej niż w latach poprzednich, było to pewnie podyktowane obawą o zdrowie własne i swoich bliskich. Jednak pomimo panujących, trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 udało się zebrać piękną sumę. Wynik jaki udało się osiągnąć Sztabowi działającemu przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  podczas 29 Finału WOŚP to 24 100,00 zł. Było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu naszych  niezastąpionych WOLONTARIUSZY, DARCZYŃCÓW i pracowników MultiOsady, którzy od lat tworzą Gminny Sztab WOŚP. (więcej…)

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych – 1 osoba

Wymagania:

 • – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
 • – wiek od 18 lat do 29 lat,
 • – dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXCEL,
 • – preferowane osoby z wykształceniem ekonomicznym, administracja, ochrona środowiska
 • – osoba zamieszkała na terenie Gminy Mała Wieś.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 24 269 79 65
w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 12.00.

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Planowania i Finansów

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Planowania i Finansów – 1 osoba

Wymagania:

 • – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
 • – wiek od 18 lat do 29 lat,
 • – dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXCEL,
 • – preferowane osoby z wykształceniem ekonomicznym,
 • – osoba zamieszkała na terenie Gminy Mała Wieś.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel 24 269 79 71 w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 12.00.

Biuletyn Gminny “Nasza Gmina – Nasze Miejsce” – wydanie 20

W 20 numerze biuletyny gminnego “Nasza Gmina Nasze Miejsce” przeczytają Państwo m.in. o budżecie Gminy, stawkach podatku, zrealizowanych inwestycjach w 2020 roku czy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wersja papierowa periodyku jest dostępna w Urzędzie Gminy oraz w GCK MultiOsada, gazetka sukcesywnie dostarczana jest również do sklepów na terenie gminy Mała Wieś. Zachęcamy do lektury.

Wersja elektroniczna

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Zygmunt Wojnarowski – Gminny Komisarz Spisowy w Małej Wsi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert01.02.2021r. – 09.02.2021r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego

ROLNIKU!

Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r. złożyć wniosek wraz z:

 • oświadczeniem,
 • fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.),
 • dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2020,
 • oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw)

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowią sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.

Druki są dostępne do pobrania na stronie malawies.pl  w zakładce Dokumenty   Zwrot podatku akcyzowego oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Content | Menu | Access panel