Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku w Gminie Mała Wieś

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w 2020 roku, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś, w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00. (więcej…)

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo”

18.12.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantynem Radziwiłłem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo” w ramach  „Funduszu Dróg Samorządowych”. Gmina pozyskała dofinansowanie rzędu do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach w/w zadania zaplanowano przebudowę 940 m drogi. (więcej…)

Złote Gody w Małej Wsi

Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspaniałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Taką okazję do wspomnień w sobotę, 14 grudnia 2019 roku miało 5 par małżeńskich z terenu Gminy Mała Wieś, które obchodziły uroczystość Złotych Godów.
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że Jubilaci są wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Wyraził podziw i szacunek dla świętujących małżeństw. Złożył gratulacje i życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Następnie wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą Marciniak dokonał wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP. (więcej…)

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi ul. Płońska 2 i Dziennego Domu ,,Senior +” w Małej Wsi ul. Warszawska 53

Informujemy, że zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i Dziennego Domu ,,Senior+” w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 . Szczegóły w BIP.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 62

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mała Wieś na spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 62 w związku z realizacją na zlecenie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn. ,,Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock-Wyszogród wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”. Celem spotkania będzie omówienie rozwiązań projektowych przyjętych w Koncepcji Programowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś na sali konferencyjnej.

Mapa skrzyżowanie w Brodach Dużych z drogą krajową nr 62

Mapa skrzyżowanie w Chylinie z drogą krajową nr 62

 

Mecz V ligi tenisa stołowego pomiędzy UKS GROT Mała Wieś a ULKS VIS MAJBUD II Wiskitki

Zarząd UKS „GROT” Mała Wieś serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Mała Wieś na mecz V-tej ligi tenisa stołowego między UKS GROT Mała Wieś a ULKS VIS MAJBUD II Wiskitki dnia 1.12.2019 roku (niedziela) w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Mecz rozpocznie się ok. godz. 11.00. (więcej…)

Content | Menu | Access panel