Promesa dla Gminy Mała Wieś na utworzenie Dziennego Domu Senior+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Gminie Mała Wieś dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Małej Wsi” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 r. W dniu 5 marca 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wiceminister Kazimierz Kuberski wraz z Wicemarszałek Senatu RP Marią Koc, Posłami: Anna Cicholską i Teresą Wargocką oraz Wojewodą Mazowieckim, Zdzisławem Sipierą przekazał Wójtowi Gminy Mała Wieś Zygmuntowi Wojnarowskiemu promesę w wysokości 300.000,00 zł.

Dzięki programowi „Senior+” w województwie mazowieckim powstanie 40 placówek dla osób starszych, z tego 30 Klubów „Senior+” i 10 Dziennych Domów „Senior+” w tym jeden w Gminie Mała Wieś. Warto podkreślić, że będzie to druga tego typu placówka działająca na terenie naszej gminy, gdyż począwszy od grudnia 2015 r. funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+” w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2, z którego usług korzysta 15 seniorów tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Dowody osobiste – przerwa techniczna

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wydanie nowego dowodu osobistego będzie możliwe w godzinach od 7:00 do 11:30. Od godziny 12-tej nastąpi przerwa techniczna.

Utrudnienia w biurze dowodów osobistych spowodowane będą koniecznością przeprowadzenia niezbędnych zmian serwisowych.

Od środy 27 lutego 2019 r. ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona została możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód osobisty. Usługa zostanie ponownie przywrócona 4 marca br.

Pierwsze spotkanie z sołtysami w nowej kadencji

W dniu 26 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się pierwsze spotkanie robocze z sołtysami Gminy Mała Wieś wybranymi w lutym 2019 roku na nową 5 letnią kadencję. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz pracownicy urzędu. Na wstępie Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski pogratulował sołtysom i radom sołeckim wyboru oraz zaprosił do wspólnej ciężkiej pracy. Wójt Gminy przedstawił dochody i strukturę wydatków Gminy Mała Wieś na 2019 rok ze szczególnym uwzględnieniem planowanych inwestycji. (więcej…)

Sołtysi i rady sołeckie Gminy Mała Wieś wybrani na VIII 5 letnią kadencję

W dniu 19 lutego 2019 roku  zakończyły się zarządzone przez Wójta Gminy Mała Wieś zebrania wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową 5 letnią kadencję. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się w czasie 3 miesięcy od pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy w terminie zgodnym z zapisami w statutach poszczególnych sołectw.

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

Nowe Arciszewo

Alina Malczewska

Aneta Boszko

Bartosz Głowacki

Stare Arciszewo

Agnieszka Czyżkowska

Jakub Biernat

Ewa Boszko

Borzeń Danuta Waszelewska Wojciech Sołtysiak

Wincenty Waszelewski

Brody Duże

Andrzej Pielat

 

Marek Ciarka

Zbigniew Wiśniewski

Chylin

Tadeusz Jaroszewski

Piotr Brzoza

Jarosław Kłosiński

Dzierżanowo

Zbigniew Kraśniewski

 

Kamil Kaźmierczak

Karol Klimczewski

Główczyn
Maria Kacprzak Zbigniew Kacprzak

Krzysztof Rososiński

Nowe Gałki

Grażyna Kurzyńska

 

Mieczysław Sakowski

Andrzej Sociński

Stare Gałki Maria Grzelak

 

Andrzej Bańka

Bożenna Finkowska

Kiełtyki

Paweł Bernacki

 

Iwona Rybicka

Zbigniew Szeligowski

Liwin

Paweł Pielat

Arkadiusz Dąbrowski

Jakub Piegat

Lasocin

Marek Boch

 

Zbigniew Araucz

Agnieszka Cieślak

Mała Wieś

Małgorzata Kokosińska

 

Małgorzata Kopczyńska

Edyta Katarzyna Opała

Niździn Jolanta Macion Piotr Nowatkiewicz

Bogdan Opała

Nakwasin

Krzysztof Nowatkiewicz

Zdzisław Korzeniewski

Wiesław Pietrzak

Orszymowo

Sylwester Nowak

 

Mirosław Nowak

Andrzej Porębski

Perki Janusz Rosiński Ireneusz Fabianowicz

Kazimierz Kacprzak

Podgórze

Jan Rokicki

 

Antoni  Bąbała

Wojciech Solka

Podgórze Parcele

Marek Wiśniewski

 

Dariusz Krakowski

Tomasz Sobolewski

Nowe Święcice

Marek Zaczek

 

Kazimierz Damaziak

Bernard Wojkowski

Stare Święcice

 

Marta Pielat Patryk Markiewicz

Piotr Szmulewicz

Węgrzynowo

Łucja Piekut

Bożena Budnicka

Wioleta Kopera

Wilkanowo

Iwona Mikołajczyk

 

Krzysztof Malczewski

Jacek Zmysłowski

Zakrzewo Kościelne Robert Szadkowski Łukasz Stobiecki

Roman Urbaniak

 

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego ,,Niepodległa” 2019

Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu ,,Niepodległa’ zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, w godzinach 10.30-12.00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. (więcej…)

Nowy radiowóz dla Posterunku Policji w Wyszogrodzie

W dniu 19 lutego 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie czterech nowych pojazdów dla płockich policjantów. Uroczyste spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Płocku, nadkom. Sławomir Żelechowski. Witając zebranych, Komendant zaznaczył  dużą rolę samorządów w zakupie nowych pojazdów, podziękował za wieloletnie wsparcie dla płockiej komendy. Zakup radiowozów został zrealizowany w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji. Podczas uroczystości kluczyki do nowych radiowozów wręczyli policjantom Prezydent Płocka Pan Andrzej Nowakowski, Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Pani Iwona Gortat oraz Wójt Gminy Mała Wieś, Pan Zygmunt Wojnarowski. Jeden z radiowozów, samochód Opel Astra trafił do dyspozycji policjantów z Posterunku Policji  w Wyszogrodzie. (więcej…)

Content | Menu | Access panel