Gminny Klub Sportowy Spójnia w Małej Wsi prowadzi na terenie gminy Mała Wieś projekt:

„Gminna Liga Tenisa Stołowego”.

Głównymi celami projektu są:
– zorganizowanie Gminnej Ligi Tenisa Stołowego
– podniesienie sprawności ogólnej dzieci i młodzieży
– podniesienie umiejętności gry w tenisa stołowego uczestników projektu
– integracja środowiska lokalnego podczas organizowania i przeprowadzania turniejów projektowych
– wdrożenie uczestników projektu do aktywnego spędzania czasu wolnego
– zaszczepienie zasad zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży
– stworzenie alternatywy do coraz bardziej modnego siedzenia przed komputerem i telewizorem
– popularyzacja tenisa stołowego w środowisku lokalnym
– stworzenie reprezentacji gminy na zawody wyższego szczebla.

W dniu 23 09 2017r został przeprowadzony pierwszy z cyklu turniejów. Udział wzięło 38 zawodników w czterech kategoriach. Zawody rozgrywane były systemem do dwóch przegranych.

Poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Szkoła podstawowa

Dziewczęta:

I miejsce Małgorzata Bąkiewicz
II Klaudia Kazimierczak
III Kamila Dąbrowska

Chłopcy:

I miejsce Patryk Czarnecki
II  Krystian Nowatkiewicz
III Jakub Królikowski

Gimnazjum

Dziewczęta:

I miejsce Julia Grzelak
II Wiktoria Bąkiewicz

Chłopcy:
I miejsce Mateusz Łaszewski
II Paweł Górka
III Arkadiusz Wójcik

Projekt „Gminna Liga Tenisa Stołowego” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.