W dniu 20.11.2017r. dokonano końcowego odbioru zadania polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2960W w stronę Węgrzynowa).
W czynnościach odbiorowych udział wzięli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, radny Gminy Mała Wieś Stanisław Pielat, pracownicy ZDP w Płocku, pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś oraz Marek Bauman wykonawca zadania właściciel firmy MAR-BRUK Marek Bauman.
Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Gmina Mała Wieś poniosła koszty wykonania robót budowlanych tj. 78.720,00 zł, natomiast Powiat Płocki zapewnił niezbędne materiały.

Galeria zdjęć

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.