W dniu 14 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta z Sołtysami Gminy Mała Wieś. Zebranych powitał Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski. Cykliczne spotkania służą wzajemnemu przekazywaniu informacji o potrzebach pojawiających się w sołectwach i planowanych działaniach Gminy.
Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat naboru wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
Ponadto poruszone zostały kwestie związane z :
– wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego,
– zimowym utrzymaniem dróg,
– harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

Wójt złożył wszystkim Sołtysom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz życzył wytrwałości w pełnieniu funkcji reprezentanta danej wsi.

Galeria zdjęć