Informujemy, iż wniosek Gminy Mała Wieś o dotację w ramach konkursu „Mazowieckie strażnice OSP – 2018” został pozytywnie rozpatrzony. Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.742,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na remont posadzek i tynków w Strażnicy OSP Mała Wieś. Remont strażnicy, choć nie gruntowny w znaczący sposób ułatwi prawidłowe przechowywanie i utrzymanie sprzętu specjalistycznego oraz garażowanie pojazdów pożarniczych jakimi dysponuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi. Podpisanie umowy nastąpi w czerwcu bieżącego roku.
autor: Ewelina Mikucka

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.