Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.  Na liście Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” znajduje się Gmina Mała Wieś. Wnioski na realizację zadań: „Zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała WieśorazZakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieśzostały złożone wspólnie z Sołectwem Mała Wieś oraz Brody Duże.Maksymalna wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z Budżetu Województwa na realizację jednego zadania to 10 tysięcy złotych tj. 50 % kosztów kwalifikowanych. Gmina Mała Wieś otrzymała 20 tysięcy złotych na realizację dwóch zadań. Podpisanie umowy nastąpi na przełomie maja/czerwca bieżącego roku.
autor: Ewelina Mikucka