Dnia 31 października 2018 roku Wójt Gmina Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski przekazał sprzęt i umundurowanie dla jednostek OSP z terenu Gminy Mała Wieś.  Sprzęt został zakupiony zgodnie z umową z Powiatem Płockim na  zadanie  pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ze środków Powiatu Płockiego”,  przy udziale środków własnych Gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna Stare Gałki:
1. Defibrylator AED,
2. Lanca mgłowa,
3. Hełm.

Ochotnicza Straż Pożarna Mała Wieś przy SUR Mała Wieś:
1. Aparat powietrzny 2 szt.

Ochotnicza Straż Pożarna Orszymowo:
1. Motopompa pływająca,
2. Ubranie galowe.