W dniu 29 października 2018 r. Gmina Mała Wieś zakupiła urządzenia ratownicze, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym w ramach projektu „Zakup sprzętu dla OSP Mała Wieś, Brody Duże, Stare Gałki z Środków z Funduszu Sprawiedliwości”, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.790,00 zł, stanowiące 99% całego kosztu zakupu wyposażenia. Dzięki dotacji, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Mała Wieś tj. OSP Mała Wieś, OSP Stare Gałki, OSP Brody Duże otrzymają nowe wyposażenie i sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

OSP Mała Wieś:
– detektor napięcia,
– detektor wielogazowy,
– przenośny zestaw oświetleniowy.
OSP Stare Gałki:
– detektor napięcia,
– detektor wielogazowy,
– sprzęt do oznakowania terenu akcji.
OSP Brody Duże:
– agregat prądotwórczy.