Urząd Gminy Mała Wieś zawiadamia, że Rada Gminy Mała Wieś w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr 14/III/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mała Wieś obowiązują od 1 lutego 2019 roku i wynoszą:
13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów segregowanych,
18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów niesegregowanych.