W dniu 19 lutego 2019 roku  zakończyły się zarządzone przez Wójta Gminy Mała Wieś zebrania wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową 5 letnią kadencję. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się w czasie 3 miesięcy od pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy w terminie zgodnym z zapisami w statutach poszczególnych sołectw.

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

Nowe Arciszewo

Alina Malczewska

Aneta Boszko

Bartosz Głowacki

Stare Arciszewo

Agnieszka Czyżkowska

Jakub Biernat

Ewa Boszko

Borzeń Danuta Waszelewska Wojciech Sołtysiak

Wincenty Waszelewski

Brody Duże

Andrzej Pielat

 

Marek Ciarka

Zbigniew Wiśniewski

Chylin

Tadeusz Jaroszewski

Piotr Brzoza

Jarosław Kłosiński

Dzierżanowo

Zbigniew Kraśniewski

 

Kamil Kaźmierczak

Karol Klimczewski

Główczyn
Maria Kacprzak Zbigniew Kacprzak

Krzysztof Rososiński

Nowe Gałki

Grażyna Kurzyńska

 

Mieczysław Sakowski

Andrzej Sociński

Stare Gałki Maria Grzelak

 

Andrzej Bańka

Bożenna Finkowska

Kiełtyki

Paweł Bernacki

 

Iwona Rybicka

Zbigniew Szeligowski

Liwin

Paweł Pielat

Arkadiusz Dąbrowski

Jakub Piegat

Lasocin

Marek Boch

 

Zbigniew Araucz

Agnieszka Cieślak

Mała Wieś

Małgorzata Kokosińska

 

Małgorzata Kopczyńska

Edyta Katarzyna Opała

Niździn Jolanta Macion Piotr Nowatkiewicz

Bogdan Opała

Nakwasin

Krzysztof Nowatkiewicz

Zdzisław Korzeniewski

Wiesław Pietrzak

Orszymowo

Sylwester Nowak

 

Mirosław Nowak

Andrzej Porębski

Perki Janusz Rosiński Ireneusz Fabianowicz

Kazimierz Kacprzak

Podgórze

Jan Rokicki

 

Antoni  Bąbała

Wojciech Solka

Podgórze Parcele

Marek Wiśniewski

 

Dariusz Krakowski

Tomasz Sobolewski

Nowe Święcice

Marek Zaczek

 

Kazimierz Damaziak

Bernard Wojkowski

Stare Święcice

 

Marta Pielat Patryk Markiewicz

Piotr Szmulewicz

Węgrzynowo

Łucja Piekut

Bożena Budnicka

Wioleta Kopera

Wilkanowo

Iwona Mikołajczyk

 

Krzysztof Malczewski

Jacek Zmysłowski

Zakrzewo Kościelne Robert Szadkowski Łukasz Stobiecki

Roman Urbaniak