Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu ,,Niepodległa’ zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, w godzinach 10.30-12.00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego ,,Niepodległa” można będzie współfinansować min. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno – edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: mbednarczyk@mazowieckie.pl w terminie do 22 lutego 2019 roku. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.