Gmina Mała Wieś w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz zestawem słuchawkowym. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom szkół podstawowych z ternu Gminy Mała Wieś. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów ww. placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość.

Projekt sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.