Druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś otrzymali od  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika środki rzeczowe w postaci zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19. Wsparciem objęte zostały jednostki OSP Mała Wieś i  OSP Stare Gałki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wartość przekazanego sprzętu to prawie 28.000,00 zł.