W dniu 8 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś” w kwocie 98.400,00 zł. Dotacja pochodzi ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego.

Do podstawowych korzyści wynikających z realizacji inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła zaliczyć należy:
– poprawę jakości powietrza,
– ograniczenie niskiej emisji,
– możliwość przygotowania programów umożliwiających wymianę źródeł ciepła,
– poprawę skuteczności walki ze smogiem,
– polepszenie jakości życia mieszkańców.
Nadrzędnym celem realizacji w/w zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.