W dniu 8 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

W ramach „MIAS  2020” Gmina Mała Wieś uzyskała dofinansowanie rzędu 10.000,00 zł na każde z poniższych zadań:
– Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Główczyn,
– Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie,
– Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu,
– Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach.