W dniu 19 sierpnia 2020 roku (środa) od godziny 8.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi ul. Kolbego 13 wykonywane będą badania USG DOPLER przepływów i drożności, ECHO serca, USG tarczycy, nerek.Koszt każdego badania 55 zł. Badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED. Szczegółowe informacje i zapisy telefoniczne w SPZOZ w Małej Wsi pod numerem telefonu 24 23 14 037 lub 514 382 391. Pacjent zobowiązany jest do posiadania maseczek i rękawiczek.