Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi informuje, że dzięki staraniom Dyrektora SPZOZ Pana Rafała Rybczyńskiego i Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego rozszerza swoją ofertę. Od 1 lipca 2020 roku SPZOZ Mała Wieś podjął współpracę z  Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REH-MED w Łącku ul. Gostynińska 2 na udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.  Pacjenci  SPZOZ w Małej Wsi i mieszkańcy gminy Małej Wsi mają możliwość korzystania z fizjoterapii domowej w ramach kontraktu z NFZ.