Przypominamy o obowiązku zgłaszania ptaków przydomowych lub utrzymywanych w gospodarstwach przyzagrodowych na terytorium całego kraju wynikającym z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz 722)
Zgłoszenia według załączonego wzoru należy kierować na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock, fax 24-268-93-93 lub piwplock@gmail.com

Wzór zgłoszenia – word

Wzór zgłoszenia – pdf