Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, to przede wszystkim czas przeżyć religijnych, to czas refleksji i zadumy. W dzisiejszym świecie bardzo potrzebny każdemu z nas. Cieszymy się, że mimo wielu problemów jakie spotykamy na co dzień znaleźliście Państwo czas na przygotowanie wyjątkowych, pięknych i oryginalnych prac Baranka Wielkanocnego.

Celem konkursu było kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznych oraz rozwijanie kreatywności wśród Naszych mieszkańców. Praca konkursowa musiała być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu, niedopuszczalne było użycie elementów z seryjnej produkcji, każdy element powinien zostać wykonany własnoręcznie. Ważne, aby praca konkursowa zawierała elementy nawiązujące do tradycji Wielkanocnej.

Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś. Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 26.03.2021r do godz. 12.00 do Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi przy ul. Warszawska 31. W/w terminie zgłoszone zostało łącznie 12 prac.

Do wyłonienia I,II i III miejsca zostało powołane przez Organizatora Jury konkursowe w składzie:

Pani Anna Nagórka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Małej Wsi;

Pani Monika Stypułkowska – Skarbnik Urzędu Gminy w Małej Wsi;

Pan Mariusz Zieliński – instruktor muzyki w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi;

Jury konkursowe spotkało się z bardzo trudnym zadaniem i ciężko było podjąć ostateczną decyzję. Podczas oceny prac Jury nie znało ich adresatów, każda ozdoba posiadała jedynie numer, który przydzielony został podczas dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszeniową. Spotkanie jury odbyło się w formie indywidualnej z zachowaniem wszelkich zasad epidemiologiczno-sanitarnych.

Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce – Rodzina Szulc ze Starych Gałek – reprezentant rodziny Pani Monika Szulc

II miejsce – Rodzina Mielczarek z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Paulina Mielczarek

III miejsce – Rodzina Pielat z Liwina – reprezentant rodziny Pani Małgorzata Pielat

Jury konkursowe przyznało również dwa wyróżnienia:

I wyróżnienie – rodzina Nowackich z Borzenia – reprezentant rodziny Pani Halina Nowacka

II wyróżnienie – rodzina Krystek ze Starych Święcic – reprezentant rodziny Pani Zofia Krystek

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za udział w konkursie. Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród w dniach: 31.03.2021 – 02.04.2021 w godzinach 08:00-16:00 do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

UWAGA! Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne w celu odbioru nagrody prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem tel: 570-604-310, aby ustalić dzień oraz godzinę spotkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego wielkanocnego konkursu. Wszystkie prace są naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy również naszej Komisji Konkursowej, która dzielnie podołała bardzo trudnemu zadaniu rozstrzygnięcia konkursu.

W konkursie udział wzięły następujące rodziny:

 1. Dzienny Dom Senior + przy ulicy Warszawskiej w Małej Wsi
 2. Rodzina Boguśz Małej Wsi
 3. Dzienny Dom Senior + przy ulicy Płońskiej w Małej Wsi
 4. Rodzina Grzelak ze StarychŚwięcic
 5. Rodzina Więckowskich z Małej Wsi
 6. Rodzina Nowackich z Borzenia
 7. Rodzina Szulc ze Starych Gałek
 8. Rodzina Pielat z Liwina
 9. Rodzina Mielczarek z Małej Wsi
 10. Rodzina Krystek ze StarychŚwięcic
 11. Rodzina Jendrzejewskich z NowychŚwięcic
 12. Rodzina Dębskich z Węgrzynowa

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Link do prac – KLIK