Miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przystąpiło do projektu pod nazwą „Sieć na kulturę w podregionie płockim”. Projekt ten realizowany jest w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest podniesienia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury poprzez organizację szkoleń a także dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Placówki kultury otrzymają sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów (laptopy oraz tablety) w który zostaniemy wyposażeni w najbliższym czasie. Udział w projekcie jest całkowicie darmowy, nie wymagalny jest nasz wkład finansowy, poza oczywiście naszym osobistym zaangażowaniem.

Na chwile obecną jesteśmy na etapie szkoleń pracowników z projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Kolejny krok to szkolenia dla dzieci i młodzieży o których będziemy informować już wkrótce.