7 listopada 2021 r w wyjątkowej scenerii w barwach biało-czerwonych odbył się w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Koncert Patriotyczny z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania kilkuminutowej prelekcji historycznej pt. „Obchody Święta Niepodległości w Polsce Wolnej i w Niewoli”, którą przedstawił nam Pan Andrzej Jeznach – wicedyrektor i nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.

Kolejny punkt uroczystości to koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu Warszawskiej Kapeli Sztajer. Kapelę Sztajer mieliśmy już okazję gościć w naszych murach w sierpniu br.. Chłopaki z Kapeli po raz kolejny zostali bardzo ciepło przyjęci przez zgromadzoną publiczność, która chętnie dołączyła do wspólnego śpiewania. Wspólnie zaśpiewano ponad 20 patriotycznych pieśni i piosenek pochodzących z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Wybrzmiały takie piosenki jak: My pierwsza Brygada, Maszerują Strzelcy, O mój rozmarynie, Rozszumiały się wierzby płaczące, Oka, Rozkwitały pąki białych Róż, List do Cara, Ciężkie losy Legionera, Serce w Plecaku czy Deszcz Jesienny deszcz. Niewątpliwie był to wieczór pełen muzycznych wrażeń, jak i refleksji nad wojenną historią Polski z perspektywy rozśpiewanych żołnierzy, tęskniących za domem i ukochanymi.

Na pamiątkę tej uroczystości publiczność otrzymała przypinki okolicznościowe upamiętniające 11 Listopada. Po oficjalniej części programu, Kapela została z nami dłużej i zagrała na BIS kilka piosenek z Folkloru Warszawskiego

Dziękujemy za udział w spotkaniu Proboszczowi Parafii w Małej Wsi ks. Edwardowi Kuzak, Wójtowi Gminy Mała Wieś Panu Zygmuntowi Wojnarowskiemu, Sekretarz Gminy Mała Wieś Pani Ewelinie Kołodziejskiej, Radnej Gminy Mała Wieś Pani Grażynie Kurzyńskiej oraz Radnemu Gminy Mała Wieś Panu Albinowi Dynarkowi. Dziękujemy Panu Andrzejowi Jeznach za przygotowanie i przedstawienie zebranym prelekcji o Obchodach Święta Niepodległości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za wspólne śpiewanie i wspólnie spędzony czas. Szczególnie dziękujemy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Dziękujemy wychowawcom za przygotowywanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie. Dziękujemy za kształtowanie postaw patriotycznych, które służą identyfikacji narodowej i kulturowej. Dziękujemy również naszym kochanym Seniorom, na których obecność zawsze możemy liczyć!

FOTORELACJA

Ewa Stefaniak – Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi