Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy w związku z zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej i wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzam ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów i proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć:

– drogą elektroniczną: e-mail: gmina@malawies.pl,
– poprzez platformę e-PUAP: adres Skrzynki Podawczej: urzad_gminy_mala_wies/skrytka lub urzad_gminy_mala_wies/SkrytkaESP
– pocztą tradycyjną na adres: Ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś,
– poprzez złożenie ich w zamkniętej kopercie (szczególnie dokumentów wielostronicowych) do wystawionej urny.

Sprawy wyjątkowe, wymagające bezpośredniej wizyty w Urzędzie, będą realizowane po uprzednim umówieniu się z pracownikiem merytorycznym prowadzącym daną sprawę.

Numer telefonu: 24 269 79 75

Szczegółowy wykaz telefonów do pracowników dostępny na stronie www.malawies.pl w zakładce „Pracują dla Ciebie” [link]

Osoby przybywające do urzędu obowiązane są do:

  • zdezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku,
  • przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa.
  • zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra od innych osób,
  • po załatwieniu sprawy, niezwłocznego opuszczenia terenu urzędu.

Powyższy sposób obsługi interesantów będzie obowiązywał do odwołania.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników naszego Urzędu.

Osoby przeziębione, z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami chorobowymi proszone są o powstrzymanie się od osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Mała Wieś.