Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, to przede wszystkim czas przeżyć religijnych, to czas refleksji i zadumy, których w dzisiejszym świecie tak bardzo potrzebuje każdy z nas. Tradycyjnie już, w tym wyjątkowym okresie Wójt Gminy Mała Wieś i Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili mieszkańców Naszej Gminy do udziału w konkursie Wielkanocnym. Każdego roku temat konkursu jest inny, w tym roku do wykonania był „Zajączek Wielkanocny” co nie było łatwym zadaniem, a jednak jak zawsze uczestnicy konkursu poradzili sobie wspaniale.

Celem konkursu było kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznych oraz rozwijanie kreatywności wśród Naszych mieszkańców. Praca konkursowa musiała być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu, niedopuszczalne było użycie elementów z seryjnej produkcji, każdy element powinien zostać wykonany własnoręcznie. Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś. Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 08.04.2021r do godz. 12.00 do Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi przy ul. Warszawska 31.

W/w terminie zgłoszone zostało łącznie 11 prac. Do wyłonienia I, II i III miejsca zostało powołane przez Organizatora Jury konkursowe w składzie: Proboszcz Parafii Mała Wieś ks. Edward Kuzak; Sekretarz Urzędu Gminy w Małej Wsi Ewelina Kołodziejska oraz Pani Anna Nagórka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Małej Wsi;

Jury konkursowe spotkało się z bardzo trudnym zadaniem i ciężko było podjąć ostateczną decyzję, ale musieli. Podczas oceny prac Jury nie znało ich adresatów, każda praca konkursowa posiadała jedynie numer, który przydzielony został podczas dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszeniową Ocena prac przez jury odbyła się w formie indywidualnej w dniach 11-12 kwietnia i każdy wybrał 1,2 i 3 miejsce (ewentualne wyróżnienie), na tej podstawie prace otrzymywały pkt., a po ich zliczeniu wyłonieni zostali laureaci 3 miejsc. Podczas oceny jury zwróciło szczególnie uwagę na pomysł, estetykę, trwałość materiałów oraz na wkład pracy jaki trzeba było włożyć w wykonanie Zajączka. Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce- Praca nr 8 Rodzina Maćkiewicz ze Starych Gałek

II miejsce- Praca nr 6- rodzina  Józwik z Małej Wsi

III miejsce- Praca nr 7- rodzina Krystek ze Starych Święcic

Oraz wyróżnienie:
Praca nr 10- Rodzina Nowackich ze Starych Święcic

W konkursie udział wzięły następujące rodziny:

 1. Rodzina Wachol z Dzierżanowa- reprezentant rodziny Dorota Wachol
 2. Rodzina Pielat z Liwina– reprezentant rodziny Pani Małgorzata Pielat
 3. Rodzina Kokosińskich z Niździna- reprezentant rodziny Pani Magdalena Kokosińska
 4. Rodzina Szulc ze starych Gałek- reprezentant rodziny Pani Monika Szulc
 5. Rodzina Piątkowskich z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Urszula Piątkowska
 6. Rodzina Józwik z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Magdalena Józwik
 7. Rodzina Krystek ze Starych Święcic- reprezentant rodziny Pani Zofia Krystek
 8. Rodzina Maćkiewicz ze Starych Gałek- reprezentant rodziny Pani Joanna Mackiewicz
 9. Rodzina Szajewskich z Małej Wsi- reprezentant rodziny Pani Daria Szajewska
 10. Rodzina Nowackich z Borzenia- reprezentant rodziny Pani Halina Nowacka
 11. Rodzina Dąbrowskich z Perek- reprezentant rodziny Pani Nikola Dąbrowska

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego świątecznego konkursu. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody specjalne, a pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni słodkim upominkiem i dyplomem za udział w konkursie. Po odbiór nagród zapraszamy od jutra tj. 13.04.2022 od godziny 10.00 (pozostałe dni w godzinach 08:00-16:00). Informujemy również, że 16.04.2022r. (Wielka Sobota) nie pracujemy. Osoby które nie zdążą odebrać nagród do piątku, zapraszamy po Świętach. Dziękujemy również naszej Komisji Konkursowej za poświęcony czas i wzięcie na siebie tego ciężaru, jakim jest wyłonienie 1,2 i 3 miejsca.

Fotorelacja